சர்க்கரை நோயும் கொழுப்பு திசுவும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் கொழுப்பு திசு பாதிப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

பட்டிமன்றம்

சர்க்கரை நோயை தடுப்பதற்கு "வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்" அவசியமே!...அநாவசியமே!

Sick-Day Rules For Diabetic Patients

Dr Asirvatham talks about the "Sick-Day Rules" for Diabetic Patients.

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கான "நோய்வாய்ப்பட்ட நாள் - விதிகள்" பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்.

Subscribe to Our Newsletter Be Updated!