சர்க்கரை நோயும் சிறுநீரக பாதிப்பும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் சிறுநீரக பாதிப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்